Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Pháp luật thừa kế 2005

Kế thừa Bộ luật Dân sự 1995, quyền thừa kế được pháp luật quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 như sau:

Hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 (Theo Nghị quyết số 45/2005/QH11)

Nội dung chính của quyền thừa kế được tập trung trong Phần 4 - Thừa kế gồm các Chương: XXII, XXIII, XXIV, XXV.

Riêng thừa kế quyền sử dụng đất được quy định tại Chương XXXIII - Phần 5.

Ngoài ra, quyền thừa kế còn được quy định trong:

- Phần 1 - Những quy định chung

- Điều 170. Căn cứ xác lập quyền sở hữu (Phần 2 - Chương X)

- Điều 201. Quyền định đoạt của chủ sở hữu (Phần 2 - Chương XII)

- Điều 237. Định đoạt tài sản chung (Phần 2 - Chương XIII)

- Điều 245. Xác lập quyền sở hữu do được thừa kế (Phần 2 - Chương XIV)

- Điều 248. Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác (Phần 2 - Chương XIV)

- Điều 742. Chuyển giao quyền tác giả (Phần 6 - Chương XXXIV)

- Điều 753. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng (Phần 6 - Chương XXXV)

- Điều 767. Thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài (Phần 7 - Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài)

- Điều 768. Thừa kế theo di chúc (Phần 7 - Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài)

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật